Privacy


Brouzje vindt privacy belangrijk en hanteert daarom onderstaand privacybeleid. Er mag bij de bezoekers van Brouzje geen misverstand bestaan over de veiligheid van de bij ons bekende klantgegevens.

Gegevensverzameling


Brouzje vindt de kwaliteit van dienstverlening en producten erg belangrijk. Dit betekent dat wij zo compleet mogelijk willen zijn. Brouzje wil daarnaast haar totale product- en dienstenaanbod continu verbeteren, uitbreiden en aanpassen aan de specifieke wensen van haar klanten. Door het verzamelen van bepaalde gegevens brengen wij de voorkeuren en interesses van onze bezoekers in kaart. Hierdoor kunnen wij ons dienstenpakket en informatieaanbod zo goed mogelijk afstemmen op de wensen. Zoals het aanbieden van nieuwsbrieven, 
het uitbreiden van ons assortiment met meer diensten en informatie en het verschaffen van informatie.

Klantgegevens

Brouzje verwerkt persoonsgegevens om de bestelling uit te kunnen voeren en om de klant te informeren over de activiteiten, producten en diensten van Brouzje. 


De verzamelde informatie is eigendom van de Brouzje. De gegevens worden dus nooit aan derden verkocht of verhuurd. Via Brouzje wordt geen ongevraagd reclamedrukwerk of ongewenste e-mail van onbekende derden verstuurd.

IP-adres

Een IP-adres is een unieke reeks getallen die een website of computer op het internet representeert. ADSL-gebruikers hebben een vast IP-adres, gebruikers van een analoog of ISDN-modem krijgen iedere keer dat zij inbellen een bepaald nummer toegewezen uit het IP-adressenbestand dat een provider tot haar beschikking heeft. 


Verbruiksgegevens

Elke server (www, ftp, smtp, pop3, news- en chatservers) waar wordt ingelogd, registreert gegevens over het verbruik, zoals de soort verbinding, het telefoonnummer (dit wordt niet gelogd als u een geheim nummer hebt), het IP-adres van de bezoeker, de in- en uitlogtijd (sessieduur) en de hoeveelheid informatie die verzonden wordt. Brouzje gebruikt deze gegevens voor het achterhalen en oplossen van problemen met betrekking tot de verbinding, het plannen van de netwerkcapaciteit, het configureren van het platform en het voorkomen van misbruik. Anderzijds leveren deze gegevens informatie waarmee Brouzje haar dienstenpakket verder kan verbeteren.

E-mail

Ook voor elektronische post geldt het briefgeheim. Dat betekent dat Brouzje de inhoud van e-mailberichten van haar klanten aan Brouzje strikt geheim houdt. Voor het onderhoud van de servers die het mailverkeer verzorgen, is het noodzakelijk dat een kleine groep medewerkers van Brouzje, de beheerders, toegang heeft tot deze servers.